חסויות ראשיות ושותפים לדרך
חסויות משנה
חסות כסף
חסות ארד